Bezpieczeństwo chemiczne to termin, który oznacza właściwe stosowanie substancji chemicznych, polegające na eliminowaniu lub ograniczeniu w znacznym stopniu szkodliwego działania danej substancji na człowieka, jak również zwierzęta i środowisko. Kluczowy element w bezpiecznym korzystaniu ze związków chemicznych stanowi wiedza o zagrożeniach, jakie mogą spowodować. Wszystkie osoby, które wprowadzają do obrotu środki chemiczne, mają obowiązek zapoznać się z ich właściwościami i ewentualnymi zagrożeniami. Dlatego dystrybucją surowców chemicznych powinny zajmować specjalistyczne firmy, jak na przykład https://www.centro-chem.pl/pl, które mają ugruntowaną pozycję na rynku dzięki ogromnemu doświadczeniu oraz certyfikatom.

Oznakowanie związków chemicznych

Należy zaznaczyć, że związki chemiczne mogą stać się niebezpieczne tylko w nieodpowiednich rękach. Jeśli obchodzimy się z nimi zgodnie z zaleceniami, nic złego się nie stanie. Trzeba oczywiście znać specyfikację danej substancji i zasady bezpiecznego korzystania. Związki chemiczne, które mogą przy niewłaściwym korzystaniu stanowić zagrożenie, muszą być odpowiednio oznakowane. Takie oznaczenia umieszcza się na etykiecie opakowania. Dzięki temu można podjąć odpowiednie działania mające na celu uniknięcie zagrożeń. Wymagana jest również karta charakterystyki, które przedstawia najważniejsze informacje o substancji.

Przykłady toksycznych związków chemicznych

Niektóre surowce chemiczne wykorzystywane w przemyśle wymagają szczególnej ostrożności. Ze względów bezpieczeństwa muszą być odpowiednio przechowywane w szczelnych pojemnikach czy opakowaniach. Substancją, która jest toksyczna dla człowieka w wysokich stężeniach, jest nadtlenek wodoru. Jest to związek  o silnych właściwościach żrących w stosunku do żywych tkanek. Dlatego do obrotu dopuszczone są tylko jego roztwory, najwyżej siedemdziesięcioprocentowe. Innym przykładem jest alkohol metylowy, którego picie i wdychanie może doprowadzić nawet do śmierci. Jest to jednak związek o bardzo szerokim zastosowaniu, podobnie jak perhydrol.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Technologia
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Sprawdź też

Na jakie świece ozdobne się zdecydować?

Ewidentnie masz problem z wyborem odpowiednich elementów tego typu? Czym kierować się kupu…