Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu?

Kto objęty jest ochroną?

Jeśli chodzi o podstawowe zadanie ubezpieczenia odpowiedzialności zarządu, to jest to ochrona ubezpieczeniowa osób, które są odpowiedzialne za samo funkcjonowanie spółki z tytuły zobowiązań, które są spowodowane decyzjami błędnymi. Zakresem ochrony są wszelkie szkody, które zostały wyrządzone spółce czy też trzecim osobom związane z wykonaniem przydzielonych im zadać. Odpowiedzialność osoby, która sprawuje wykonawcze funkcje jest kształtowana w cywilnoprawnym wymiarze.

Na rynku są dostępne oferty, które zależnie od konkretnego wariantu ubezpieczenia obejmują swoją ochroną wszystkich byłych jak i także obecnych oraz przyszłych członków zarządów, dyrektorów zarządzających, rady nadzorczej oraz wszelkich innych członków, którzy są porównywalnymi wykonawczymi organami, przy czym zostać oni muszą wskazani w danym wniosku o ubezpieczenie. Poza tym ubezpieczeniem są także objęcie wszelcy pełnomocnicy, menedżerowie o zakresie ogólnym umocowania oraz prokurenci. Teoretycznie nawet możliwie jest objecie ochroną ubezpieczeniową każdego z pracowników spółki, ale spełniony zostać musi wymóg ponoszenia samej odpowiedzialności za działania jej, jakby był zarządzającą osobą. W praktyce niezmiernie trudno o takową sytuację.

 

W jakiej sytuacji OC jest konieczne?

Musimy wiedzieć, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu kapitałowych spółek nie jest zaliczane do grupy obowiązkowych ubezpieczeń. Ubezpieczenie omawiane powinna w zasadzie wykupić każda spółka dla zabezpieczenia swoich interesów. Jeśli chodzi o samo OC członków zarządu powinny traktowane być jako pewnego rodzaju uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności spółki cywilnej. Na pewno decyzją kluczową przy ubezpieczeniach jest wysokość oraz także ilość wszelkich zobowiązań, które są zawierane w umieniu spółki przez przedstawicieli. Zasada jest taka – im większa jest spółka, tym jest pilniejsza sama potrzeba zabezpieczenia przed różnymi błędnymi decyzjami jej członków.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Praca
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Sprawdź też

Błędy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga wiele zaangażowania, skrupulatności oraz śledzenia w…