Studnia jest to pionowe, nieraz skośne ujęcie wód podziemnych. Inaczej jest to sztucznie wykonany otwór wiercony bądź kopany, które sięga do poziomu wodonośnego. Takie urządzenia jak obudowa, pompa, kołowrót, czy rurociąg umożliwiają stały pobór wody ze studni. Do najstarszych studni zaliczane są studnie kopane (szybowe), które były wykopywane w ziemi, a ich ściany wykładano murem z kamieni bądź cegieł. Potem pojawiły się studnie wiercone (głębinowe), wbijane, czy też wkręcane. Czasami budowano także studnie abisyńskie, z których wodę pobierano przy pomocy wkręconej rury i pompy ręcznej. Ze względu na rozmiar pionowy wyróżniane są studnie płytkie i głębokie. W trakcie wielkiego rozwoju elektryczności w studniach zaczęto montować pompy elektryczne. Pobierały one wodę i za pomocą rurociągu odprowadzał ją do domu. W obecnych czasach wyróżniane są studnie ze względu na swoje przeznaczenie: studnie eksploatacyjne, które służą do poboru wody w celach pitnych oraz gospodarczych; studnie inżynierskie; studnie obserwacyjne (badawcze). Obecnie nie spotyka się już prawie wcale studni wiejskich. Traktuje się je jako obiekty zabytkowe, ponieważ wyparto je przez wiejskie wodociągi. Czasami warto zdecydować się na budowę własnej studni w celu obniżenia kosztów budowy. Najlepszym miejscem na budowę studni są oczywiście działki. W celu budowy studni należy wezwać hydrologa, aby ustalił najdogodniejsze miejsce z punktu widzenia dostępności wody. Budowa studni jest konieczna w przypadku, gdy w pobliżu nie znajduje się żadna sieć wodociągowa.

Projekt studni stworzy profesjonalna firma, wykona go, a klient będzie mógł cieszyć się taką wodą.

 

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Technologia
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Sprawdź też

Błędy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga wiele zaangażowania, skrupulatności oraz śledzenia w…