Prowadzenie pełnej księgowości wymaga wiele zaangażowania, skrupulatności oraz śledzenia wciąż zmieniającego się stanu prawnego, szczególnie ustawy o rachunkowości. Najważniejszym przymiotem ksiąg rachunkowych jest rzetelność, czyli wprowadzanie tylko takich dokumentów księgowych, które odzwierciedlają rzeczywiste operacje gospodarcze. Nadzór i kontrola merytoryczna nad nimi jest konieczna i powinna być prowadzona przez inny podmiot niż ten, który je księgował. Dokumenty księgowe muszą być również analizowane pod względem formalnym, co w praktyce oznacza, że muszą spełniać wymogi, jakie stawia im ustawa o rachunkowości. Niestety, mimo wieloetapowości sprawdzania dokumentów, błędy zdarzają się.

Czym jest błąd?

Błąd to nieprawidłowość występująca w księdze rachunkowej. Istotne jest, że błąd nie ma charakteru umyślnego, tzn. jest niezamierzony. Błędy dzielimy na dwa rodzaje:

 • konieczne do skorygowania,
 • niewymagające zmiany.

W tym miejscu należy nadmienić, że każdy błąd jest widoczny w sprawozdaniu finansowym. Aby uniknąć błędów, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego podmiotu specjalizującego się w prowadzeniu księgowości, np. księgi rachunkowe Łódź.

Błędy zauważone na różnych etapach prowadzenia księgowości

Błędy mogą być ujawnione na różnych etapach prowadzenia księgowości:

 • przed wykonaniem sprawozdania finansowego,
 • po wykonaniu sprawozdania, lecz przed badaniem przez biegłego rewidenta,
 • po wykonaniu sprawozdania, ale po badaniu biegłego rewidenta,
 • po sporządzeniu sprawozdania i sprawdzeniu przez biegłego rewidenta,
 • po przeanalizowaniu przez biegłego rewidenta, lecz jeszcze niezatwierdzone,
 • po publikacji sprawozdania finansowego.

Błędy, o których mowa powyżej należy wskazać w dwojaki sposób:

 • jeżeli zostały ujawnione przed dniem, w którym dokonano bilansu – pod terminem ich wykrycia,
 • jeżeli zostały wykryte po dniu bilansu – na koniec okresu sprawozdawczego.
Facebook Comments
 • Myjnia bezdotykowa. Koszt mycia

  Myjnia bezdotykowa to świetne miejsce, w którym można umyć samochód ale i motocykl czy row…
 • Na jakie świece ozdobne się zdecydować?

  Ewidentnie masz problem z wyborem odpowiednich elementów tego typu? Czym kierować się kupu…
 • Producent butelek

  Producenci butelek HDPE Czy porównujesz producentów plastikowych butelek HDPE, próbując zn…
Załaduj więcej podobnych artykułów
 • Myjnia bezdotykowa. Koszt mycia

  Myjnia bezdotykowa to świetne miejsce, w którym można umyć samochód ale i motocykl czy row…
 • Na jakie świece ozdobne się zdecydować?

  Ewidentnie masz problem z wyborem odpowiednich elementów tego typu? Czym kierować się kupu…
 • Producent butelek

  Producenci butelek HDPE Czy porównujesz producentów plastikowych butelek HDPE, próbując zn…
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Praca
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Sprawdź też

Myjnia bezdotykowa. Koszt mycia

Myjnia bezdotykowa to świetne miejsce, w którym można umyć samochód ale i motocykl czy row…